El passat dissabte 16 d’octubre, enmig de la Fira Ecoviure al Palau Firal de Manresa, el grup antisúpers de la Catalunya Central va representar novament el “Zoològic Agroecològic”, la paròdia que critica les grans superfícies de distribució mitjançant un zoològic amb els últims exemplars de pagès ecològic, consumidora responsable, botiguer de barri i panotxa no-transgènica.

L’objectiu era crear consciència entre el visitant de la Fira (possiblement sensibilitzat sobre la necessitat de la producció ecològica) que el producte ecològic que venen les grans superfícies en realitat alimenta la maquinària d’un model de distribució que causa greus impactes socials i ambientals. L’assistència de públic va ser inferior a la d’anys anteriors, i la transmissió del missatge segurament es veia perjudicada per l’amplitud de l’espai i la dispersió del so.

Una confirmació que dins els sectors promotors del producte ecològic i local no s’associa la gran superfície a agent implícitament anti-ecològic, és precisament el fulletó d’ “El Rebost de Productes Naturals del Bages” (que circulava per la Fira), un projecte del Consell Comarcal, que inclou a Carrefour dins la llista de proveïdors de producte natural del Bages, compartint el lloc amb petits productors ecològics per a qui la gran superfície representa una gran amenaça.