“No hi ha un símbol d’injustícia millor que les grans superfícies”

L’economista francès Christian Jacquiau ha estudiat els impactes sobre els petits productors i sobre el teixit social que generen la implantació generalitzada de les grans superfícies. Un model de distribució i consum, anomenat supermercadisme, que s’ha anat extenent però que també troba resistències, com ara el comerç just i l’agricultura agroecològica. Per sobre de tot, cal tornar a recuperar la relació directa que hi havia entre productor i consum enfront la supremacia de les grans centrals de compra.

Per llegir l’entrevista clica aquí