Por enésima vez la firma gala de hipermercados vuelve a sufrir una reprimenda judicial por una vulneración de un derecho fundamental, algo que ya comienza a no ser noticia en el sector de grandes almacenes y no porque no estemos hablando de graves agresiones a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sino por lo habitual de la actitud de esta compañía.
El contenido de la demanda, en esta ocasión, se refería a la materia recogida en el artículo 38 del Convenio Colectivo de Grandes Almacenes. El apartado D del mencionado artículo contempla diversos supuestos que dan derecho a tres días de permiso retribuido, entre ellos, la situación dada por la enfermedad grave diagnosticada por facultativo de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Pues bien, CARREFOUR, en aras a evitar la ausencia de trabajadores de sus puestos de trabajo bajo cualquier pretexto, dificultaba la concesión de este derecho no limitándose a exigir al trabajador en cuestión un parte médico en que se indicara tan solo que la enfermedad a la que se aludía revestía gravedad, sino que, adentrándose en la intimidad del paciente, y por extensión, en la del trabajador pariente de aquel, exigía en el parte médico datos adicionales relacionados con la enfermedad padecida. Tal era el caso que muchos trabajadores de la empresa no ejercían su derecho a esa licencia retribuida para proteger la intimidad del enfermo.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional estima que se ha acreditado y probado esa práctica ejercida de forma habitual por la empresa y falla a favor de las organizaciones sindicales de clase que instamos la demanda.
En cuanto al propio departamento sindical de CARREFOUR, FETICO, estuvo ejerciendo durante todo el proceso, y a la perfección, su cometido, defendiendo la actitud de la empresa y disculpándola si esa mala praxis se había producido, restando importancia al delito.
Más firmes se mostraron ante otra de las pretensiones de la demanda que era la referida al apartado B del mismo artículo. Se solicitaba, también por parte de UGT, que igual que en el Estatuto de los Trabajadores se equiparan los supuestos de enfermedad grave y hospitalización (con o sin intervención quirúrgica), en cuanto a días de permiso retribuido se refiere, bajo el mismo prisma de esa norma legal, también en el Convenio Colectivo se siguiera la misma equiparación, ya que, en el Convenio Colectivo vigente se da distinto trato a ambos supuestos en cuanto a número de días de permiso retribuido, reconociendo dos días para el supuesto de hospitalización y tres para el de enfermedad grave, algo a lo que se mostraron contrarios los representantes de FETICO, alegando que con la demanda se intentaba incluir nuevos supuestos en el apartado B del convenio, algo que ya en su día ellos no quisieron incluir. Impacientes estamos por ver cómo van a explicar eso a los trabajadores y trabajadoras de CARREFOUR.

Avui que Lidl anuncia una inversió de 100 milions d’euros i la creació de 300 llocs de treball a Catalunya volem recordar quines són les activitats d’aquesta gran cadena alemanya i quines són les seves repercusions en les condicions de vida i de treball de molts milers de persones.

Podeu llegir sobre Lidl aquí:

Informe ‘Passeu per caixa’ sobre supermercats i drets laborals de la Campanya Roba Neta

Responsabilitat social empresarial i rentats de cara: a Lid li surt malament la jugada d’Albert Sales

 

Albert Sales i Campos

Totes i cadascuna de les dades d’aquesta història són tristament reals. No hi ha lloc per l’exageració… la realitat ja és prou exagerada.


La Noura té 18 anys i treballa en una fàbrica de la zona franca del port de Tànger que es dedica a pelar i empaquetar gambes. Abans ajudava a la seva mare en la venda ambulant, però als 11 anys li va sortir aquesta nova “oportunitat” de feina i es va incorporar com a obrera de la factoria a canvi de 220 Dh cada quinzena (uns 48 euros al mes).

La seva jornada laboral comença a les 3 de la matinada i acaba a les 6 de la tarda. Aquestes 15 hores les passa pelant gambes congelades en un ambient humit i, massa sovint, amb els peus molls. La Noura i les seves companyes “gaudeixen” d’un descans d’una hora, entre les 11 i les 12, únic moment en el dia que els és permès menjar i parlar entre elles.

Per arribar a la feina, la Noura utilitza el transport de l’empresa, l’únic disponible a la matinada. Es tracta d’una furgoneta de 18 places on s’hi encabeixen al voltant de 35 treballadores. Aquest transport no és gratuït. Al final de cada setmana paga 60 Dh a l’empresa. Tampoc és gratuïta la revisió mèdica anual, que els costa 70 Dh i que difícilment servirà per diagnosticar els principis d’artrosi derivats de la humitat i el fred constant a l’interior de la fàbrica.

Tot i que el seu salari actual és el doble que als inicis (ara cobra uns 450 Dh cada quinzena), en els 7 anys que porta treballant no ha aconseguit estalviar. No té cap protecció social. En tot aquest temps, l’empresa ha descomptat del seu salari les cotitzacions a la seguretat social però no ha liquidat aquestes aportacions amb les autoritats.

La Noura aprofita el descans dels diumenges per ajudar a la seva mare amb les feines de casa. No  tingut infància ni joventut i no veu en el futur més que llargues setmanes de feina pelant gambes. A la fàbrica on treballa hi ha 4.000 treballadores més que podrien explicar històries similars. Arreu del món, la globalització ha facilitat que les empreses de l’agroindústria, la confecció  o  l’electrònica creïn llocs de treball com el de la Noura. Aquest és el seu progrés i el seu creixement econòmic. Aquest és el seu desenvolupament capitalista.