17 de novembre de 2007. Algun lloc de Barcelona.

Un equip de guies turístics de provada experiència mostren a les compradores i els compradors d’un supermercat el tipus de comerç que es porta a terme en aquests establiments.

Els clients i les clientes expressen el seu interès.