Durant la fira agro-ecològica que s’ha celebrat al Forat de la Vergonya (Pou de la Figuera-Ciutat Vella), varem fer una activitat per fer visible els preus d’origen, el que reben els pagesos, pels productes del camp i el que paguem com a consumidors finals, denunciant que gairebé el 300% del benefici ho acaparen les grans cadenes de distribució.

L’activitat consisteix en fer un “gaspatxo transparent” per degustar el plat amb productes de la terra, i mostrar com esta composat el preu final per 1 litre de gaspatxo, quins agents intervenen en la cadena alimentària i com es vulnera la nostra sobirania alimentaria.

Com a campanya Supermercats no Gràcies, denunciem a les grans cadenes de distribució i mostrem i potenciem les alternatives que tenim el conjunt de la societat per defensar per la nostra sobirania alimentaria.